Przemyśl-projekt małej architektury

← Back to the Portfolio

Projekt systemu infrastruktury turystycznej stworzony na potrzeby zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl. Projekt jednolitego systemu małej architektury na potrzeby ruchu turystycznego na terenie Twierdzy Przemyśl, zaprojektowany został w taki sposób  aby wpasować nowe elementy w militarny krajobraz Twierdzy. Wykorzystanie typowych dla  obiektów militarnych materiałów, oraz charakterystycznych detali obiektów, stało się inspiracją do wykreowania elementów korespondujących z docelowym otoczeniem, same obiekty systemu  wskazują charakterystyczne  detale na które należy zwrócić uwagę spoglądając na obiekty militarne – kratownice, żeliwo , stal, nitowania, piękno mas betonu.

  • Filed under: Mała architektura
przemysl-mala-architektura-4
przemysl-mala-architektura-1
przemysl-mala-architektura-2
przemysl-mala-architektura-3