Mały rynek Opole-projekt zagospodarowania

← Back to the Portfolio

Główna ideą projektu zagospodarowania Małego Rynku i Placu Świętego Sebastiana oraz terenów sąsiadujących, jest stworzenie przejrzystej i spójnej przestrzeni, która tworzy przedpole dla istniejącej tkanki budowlanej Starego Miasta i jednocześnie jest tłem dla inicjatyw plenerowych. Ascetyczny i czytelny układ, z detalem nawiązującym do historycznych rozwiązań architektonicznych, nie konkuruje z otoczeniem, jednocześnie przez kontrast stylowy podkreśla zabytkowy charakter miejsca. Przestrzenie placów tworzą spójną monolityczną całość, gdzie subiektywne granice rozdzielają przestrzenie na poszczególne funkcje. Subiektywność granic pozwala na elastyczną, czasową zmianę funkcji. Pełna kompozycja placów istnieje jedynie przy interakcji przestrzeni z człowiekiem.

 

  • Filed under: Konkursy, Przestrzeń Publiczna
opole-zagospodarowanie-placu-1
opole-zagospodarowanie-placu-2
opole-zagospodarowanie-placu-3
opole-zagospodarowanie-placu-4
opole-zagospodarowanie-placu-5
opole-zagospodarowanie-placu-6
opole-zagospodarowanie-placu-7
opole-zagospodarowanie-placu-8