Kraków – Projekt parku

← Back to the Portfolio

Projekt zagospodarowania południowej części Krzemionek Podgórskich jako kompleksu parków tematycznych, został zrealizowany poprzez wydzielenie jednostek przestrzennych w oparciu o ich zasób kulturowy. W projekcie uwzględniono również wysokie wartości przyrodnicze Krzemionek. Zakres ingerencji projektowej nie jest na tyle duży aby zniszczyć cenne zbiorowiska roślinne. Część działań kieruje się ku utrzymaniu i przywróceniu tychże zbiorowisk. Cenne elementy i obszary kulturowe jak i przyrodnicze, stały się w projekcie wielką, przestrzenną, żywą klasą. Można tu stać się odbiorcą treści, które są historią Krakowa, równocześnie obcując z naturą. Terenowi obozu projekt przywraca należną mu rangę, oraz przeobraża go w żywy pomnik historii, ku czci ofiar holokaustu. Istniejący kamieniołom Liban i Bonarka, stały się miejscami gdzie można poznawać geologię, przyrodę ożywioną i historię górnictwa odkrywkowego surowców mineralnych. Racjonalne i dobre zagospodarowanie terenu Krzemionek Podgórskich stanie się w przyszłości kolejną z wizytówek Krakowa a program turystyczny miasta zostanie wzbogacony o kolejna atrakcje dla turystów i mieszkańców.
Zagospodarowanie Krzemionek Podgórskich, Kraków, Dyplom PK 2007, promotor: dr hab. Inż. arch. Krystyna Dąbrowska -Budziło.

 

  • Filed under: Analizy i inwentaryzacje, Mała architektura, Przestrzeń Publiczna
krakow-projekt-parku-1
krakow-projekt-parku-2
krakow-projekt-parku-3
krakow-projekt-parku-4
krakow-projekt-parku-5
krakow-projekt-parku-6
krakow-projekt-parku-7
krakow-projekt-parku-8
krakow-projekt-parku-9
krakow-projekt-parku-10
krakow-projekt-parku-11
krakow-projekt-parku-12
krakow-projekt-parku-13
krakow-projekt-parku-14
krakow-projekt-parku-15
krakow-projekt-parku-16
krakow-projekt-parku-17
krakow-projekt-parku-18
krakow-projekt-parku-19
krakow-projekt-parku-20
krakow-projekt-parku-21 (1)
krakow-projekt-parku-22
krakow-projekt-parku-23
krakow-projekt-parku-24