Inwentaryzacja zieleni KopiecKościuszki

← Back to the Portfolio

Inwentaryzacja zieleni i projekt gospodarki zielenią wokół Kopca Kościuszki w Krakowie

Inwentaryzacja istniejącego stanu zieleni wokół Kopca oraz zwaloryzowanie istniejącego stanu zieleni pod kątem historycznym i wytyczenie działań porządkujących zieleń na potrzeby udostępnienia ruin dawnego fortu. Waloryzacja i wytyczenie działań porządkowych ( głównie wycinki siewek i starych drzew, lub wycinki ze względów kompozycyjnych – uczytelnienie przebiegu ścian fortu) opracowana została na podstawie materiałów historycznych, dawnych planów i fotografii fortu.

  • Filed under: Analizy i inwentaryzacje
krakow-kopiec-kosciuszki-inwentaryzacja-5
krakow-kopiec-kosciuszki-inwentaryzacja-1
krakow-kopiec-kosciuszki-inwentaryzacja-2
krakow-kopiec-kosciuszki-inwentaryzacja-3
krakow-kopiec-kosciuszki-inwentaryzacja-4