analiza widokowa polanka wielka

← Back to the Portfolio

Przedmiotem opracowania jest obszar ochrony ekspozycji sylwetki zabytkowego drewnianego kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja w Polance Wielkiej. Teren tej strefy i sposób jej ochrony reguluje miejscowy plan zagospodarowania. Cel opracowania to określenie dopuszczalności, optymalnych gabarytów oraz zarysu formy przewidywanej zabudowy handlowo-usługowej przy ulicy Długiej w Polance Wielkiej, mającej docelowo się znaleźć na terenie objętym ochroną ekspozycji wcześniej wspomnianego kościoła. Metoda pracy wynika z pragmatyki studiów architektoniczno – krajobrazowych w zakresie tzw. chłonności krajobrazowej. Opiera się na analizie krajobrazu (określenie zasobu, zwaloryzowanie go i określenie wstępnych wytycznych) oraz wyznaczeniu istniejących i potencjalnych pól widzenia z wybranych istotnych punktów ekspozycji czynnej. Przy pomocy metody analizy fotografii połączonych z wytworzonym komputerowo modelem przestrzennym terenu i obiektów ( obiektu projektowanego), otrzymać można złożenie danych umożliwia przeanalizowania formy i gabarytów nowego obiektu i jego potencjalny wpływ na krajobraz. Zbieg taki docelowo pozwoli również ocenić jakość interakcji przestrzennej między istniejącym krajobrazem a planowaną zabudową. Zakres terytorialny opracowania to granice makro-wnętrza architektoniczno-krajobrazowego, jaki tworzy przestrzeń ulicy Długiej w kierunku kościoła oraz teren inwestycji, której przestrzeń tworzy wnętrze krajobrazowe wydzielone istniejącymi budynkami oraz ścianą wysokiej zieleni od strony południowej.

  • Filed under: Analizy i inwentaryzacje
analiza-widokowa-06
analiza-widokowa-07
analiza-widokowa-08
analiza-widokowa-09
analiza-widokowa-10
analiza-widokowa-11
analiza-widokowa-12
analiza-widokowa-13
analiza-widokowa-14
analiza-widokowa-01
analiza-widokowa-02
analiza-widokowa-03
analiza-widokowa-04
analiza-widokowa-05