Oferujemy projekty ogrodów, parków, bulwarów, otoczenia obiektów mieszkaniowych, komercyjnych, przemysłowych. Opracowujemy projekty rewitalizacyjne i rekultywacyjne terenów zabytkowych, post-industrialnych i krajobrazu chronionego. Sporządzamy opracowania na temat gospodarki zielenią, inwentaryzacje oraz analizy drzewostanu.

Działamy na rynku od 2008 r. Dzisiaj jesteśmy kilku osobowym zespołem projektowym – młodymi ludźmi którzy swoją pasją i doświadczeniem starają się budować śmiałe wizje przestrzeni.

W 2012 roku poszerzyliśmy nasz podstawowy profil działalności o wykonawstwo terenów zieleni. W przyszłości chcemy wyspecjalizować nasze działania w realizowaniu najbardziej nietypowych ogrodów. Wierzymy że poprawa jakości życia, jest ściśle powiązana z jakością przestrzeni w której żyjemy. Przestrzeń ma wpływ na samopoczucie i odczuwanie bezpieczeństwa, jest również często symbolem rangi miejsca, wykładnią estetyki, nośnikiem tożsamości i wielu innych ważnych aspektów społecznych.

Zapraszamy do współpracy !